Speerpunten 2017-2018

Speerpunten 2017-2018

 

 

De Onderwijsinspectie, die de Al-Qoeba in juni 2014 bezocht, heeft de school als voldoende beoordeeld. Dat betekent dat de Al-Qoebaschool goed kwalitatief onderwijs aanbiedt. De afgelopen vier jaren hebben wij gewerkt aan een groot aantal punten om ons onderwijs te verbeteren en met resultaat. Alhamdoeliellah. Maar wij willen meer!

 

De Al-Qoeba heeft ambitie. Het hele team is samen met de kinderen, ouders en het bestuur bezig om de school verder te ontwikkelen. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende 10 punten belangrijk voor ons en willen we ons hier verder in ontwikkelen om zodoende nóg beter te worden inshaAllah.

Identiteit

1. Uitdragen van onze identiteit door communicatie, beleving en verankering.

 

Onderwijs

2. Wij geven vorm en inhoud aan een eigentijds en toekomstgericht didactisch onderwijs waarin er recht wordt gedaan aan de individuele talenten van leerlingen en er aandacht is voor cultuureducatie, burgerschapsonderwijs en vakoverstijgende 21ste eeuwse vaardigheden

3. We zetten schoolbreed in op woordenschat en begrijpend lezen.

 

Kwaliteit

4. Wij streven altijd naar hogere kwaliteit dan gemiddeld.

5. Wij werken aantoonbaar opbrengstgericht.

 

Personeel

6. Wij sturen op voortdurende professionalisering van alle medewerkers door middel van scholing van onze medewerkers, het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken en het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s).

7. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever. Dit wordt onder meer zichtbaar door aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, uitstekende begeleiding, het bieden van professionele ruimte en het bevorderen van mobiliteit

 

Organisatie

8. Wij versterken ondernemend en onderwijskundig leiderschap

9. Wij verstevigen en verduidelijken de organisatiestructuur

10. Wij werken samen met de omgeving om zodoende een grotere maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren en beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van de stakeholders van onze school.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl