Onderwijs

Onderwijs

 

 

Elk kind krijgt gedurende de tijd dat het bij ons op school zit de leerstof aangeboden die voldoet aan de door de overheid gestelde “kerndoelen”. Voor elk leerjaar is de basisstof vastgelegd. We hebben voor alle vakgebieden goede methoden die genoeg ruimte laten voor aanpassingen en differentiatie voor de leerlingen. Ook geven deze methoden de ruimte om zelfstandig werken mogelijk te maken.

 

De groepen 1 en 2 gebruiken voor alle vakgebieden één methode, namelijk Piramide. De leerdoelen worden bereikt rond het werken met thema’s. De thema’s bevatten activiteiten die zich richten op de cognitieve-, de sociale-, de emotionele-, de motorische-, de zintuiglijke-, de expressieve- en de lichamelijke ontwikkeling. Verder worden de kinderen ook geobserveerd middels de KIJK methode waar elk aspect wat betreft de sociaal-emotionele-, en cognitieve ontwikkeling van het kind systematisch wordt geobserveerd, gediagnosticeerd en wordt geëvalueerd. Verder wordt bij deze methode de ontwikkeling van het kind steeds bijgesteld in de loop van het schooljaar al naargelang de ontwikkeling voort bloeit.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl