Pesten

Pesten

 

De Al-Qoebaschool gaat pesten tegen. Elke vorm van dit verwerpelijk verschijnsel tussen kinderen (maar ook volwassenen) is voor ons onacceptabel. Om de aanpak van pesten effectief ter hand te nemen als er een incident zich voordoet, hebben wij een Pestprotocol gemaakt. In het Pestprotocol staat onze visie t.a.v. pestgedrag en de wijze waarop wij omgaan met het verschijnsel pesten als dat zich voordoet tussen kinderen. Als het om ouders gaat, verwijzen wij naar gedragsregels voor ouders. Het pestprotocol is hier te vinden.

Wij werken met de methode Leefstijl waarmee wij pestgedrag proberen te voorkomen.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl