Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandelng

 

De Al-Qoeba hanteert de volgende wettelijke meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl