Organisatie

Het bestuur

 

De islamitische basisschool Al-Qoeba in Den Haag valt met de islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam onder de Stichting IQRA.

 

De oprichter van Stichting IQRA is geestelijk leider Qaid-é-Ahlé Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh.

 

Het doel van de stichting IQRA is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.

Samenstelling bestuur

Dhr. R.M. Kasiem, voorzitter

Dhr. A.N. Joeman, secretaris

Dhr. A. Walidin, penningmeester

Voor- en vroegschool

 

De Al-Qoeba heeft een voorschool. Dat betekent dat wij samen met de peuterspeelzaal een doorgaande lijn realiseren van 2 – 6 jaar. Het doel is de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling door te laten maken.

 

De voorschool is de periode voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. In die eerste periode bezoeken de kinderen de peuterspeelzaal. Tijdens deze periode worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Al-Qoeba

 

Onze school bestaat uit de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1 t/m 4 behoren tot de onderbouw en de groepen 5 t/m 8 behoren tot de bovenbouw.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl