Vrije dagen

Vrije dagen en geplande activiteiten

Het nieuwe schooljaar start maandag 27 augustus 2018 inshaAllah.

Vakanties en vrije dagen


Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag

Di. 18-09-‘18


Herfstvakantie

Ma.15-10-'18

Vr. 26-10-'18

Wintervakantie

Ma. 24-12-`18

Vr. 04-01-‘19

Voorjaarsvakantie

Ma. 25-02-‘19

Vr. 01-03-‘19

Meivakantie 

Do. 18-04-’19

Vr. 03-05-‘19

Ramadan vakantie

Ma. 03-06-‘19

Vr. 07-06-‘19

2e Pinksterdag

Ma. 10-06-‘19


Zomervakantie

Ma. 22-07-‘19

Vr. 30-08-‘19

De onderbouwgroepen hoeven per schooljaar minder lesgevende uren te volgen. Daarom heeft de onderbouw vier extra vrije dagen. De leerkrachten gebruiken deze dagen om de KIJK! Registratie in te vullen voor de leerlingen. De extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2 zijn:


Do. 29-11-‘18

Vr. 30-11-‘18

Do. 04-07-‘19

Vr. 05-07-‘19

Studiedagen


Onderwijsprofessionals werken constant aan het vergroten van kennis en vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling. Er worden studiedagen gepland om daar als team aan te werken. Er worden 4 tot 6 studiedagen per schooljaar georganiseerd. De kinderen zijn dan vrij. Voordat het nieuwe schooljaar start, zijn de studiedagen bekend, zodat u hiermee rekening kunt houden.


De studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

Studiedag 1

Ma. 17-09-‘18

Studiedag 2

Wo. 28-11-‘18

Studiedag 3

Ma. 04-03-‘19

Studiedag 4

Di. 05-03-‘19

Studiedag 5

Ma. 06-05-‘19

Studiedag 6

Di. 11-06-‘19

Geplande activiteiten 1e helft schooljaar 2018-2019


Ieder schooljaar hebben we activiteiten op school. We proberen deze zo goed mogelijk te plannen en tijdig te communiceren zodat ouders hiervan weten, mee kunnen helpen bij de organisatie en bij bepaalde activiteiten ook er bij kunnen zijn. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt weleens voor dat data worden gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

Activiteit

Schooldag

Ied ul Adha viering

31-08-2018

Informatiebijeenkomst

25-09-2018

Kinderboekenweek

03-10-2018 t/m 14-10-2018

Tafeltjesmiddag 1

29-10-2018 t/m 01-11-2018

Milaad un nabie

23-11-2018

Nationale voorleesdagen

23-01-2019 t/m 02-02-2019

Tafeltjesmiddag 2

11-02-2019 t/m 14-02-2019

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl