Uw kind aanmelden

De Al-Qoeba school is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/verzorgers een Islamitische opvoeding belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk dat u uw kind aanmeldt nadat we met u een persoonlijk kennismakingsgesprek hebben gehad. Bij deze kennismaking vertellen we meer over onze school, de invulling van onze identiteit en het onderwijs en kunnen we uitgebreid ingaan op uw vragen.

 

U kunt ons altijd mailen of bellen om een afspraak met u te in te plannen.

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Als u besluit om uw kind bij ons aan te melden, kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier afgeven op school of onaar ons opsturen.

Voorschool

Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden voor de voorschool van Alqoeba. Er is namelijk een wachtlijst voor de voorschool.

De toelating is niet afhankelijk van het voldoen van een geldelijke bijdrage door de ouders/ verzorgers. Evenmin is voor de toelating van belang of de leerling wel rechtmatig in Nederland verblijft. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan een leerling worden toegelaten. De beslissing over de toelating wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directeur van de school. De toelating kan worden geweigerd aan die kinderen waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Ook kan het achterhouden van relevante informatie door de ouders/verzorgers een reden zijn het kind te weigeren..

Basisschool

Een kind kan naar de basisschool vanaf de dag dat het vier jaar wordt. Hierdoor hebben we het hele jaar door te maken met instroom van nieuwe leerlingen. Volgens de aanmeldleeftijd-systematiek kunnen leerlingen al eerder worden aangemeld. Neem hiervoor contact op met de school.Kinderen van de voorschool van Al-Qoeba stromen in principe automatisch door naar de basisschool (tenzij u dat niet wil natuurlijk).

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl