Identiteit

Identiteit van de school

 

De Al-Qoeba is een islamitische basisschool. De school wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door de kinderen voor te bereiden op hun taak en hun plaats in de maatschappij.

Door informatievoorziening willen wij dat de kinderen kennis kunnen vergaren en wijs worden en verdere verantwoordelijkheid ontwikkelen vanuit een eigen islamitische identiteit. Zowel innerlijk (denken, voelen en het gebed) als uiterlijk (gedrag, kleding en voedsel) is de school herkenbaar als islamitisch.

Vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij van school om mee te doen aan het Djoema-gebed. De school houdt zich aan islamitische feesten, voorschriften en gebruiken. Ze schenkt aandacht aan Ied-oel-Fitr, Ied-oel-Adha, Miraadj-oen-Nabie en Milaad-oen-Nabie.

 

Wij zijn een Nederlandse school met een islamitische grondslag. Wij nemen volop deel aan de Nederlandse samenleving. Wij willen van onze school een nog betere islamitische basisschool maken, waar de kinderen met plezier en grote inzet leren. Een school, waar de leerkrachten door wat zij doen en laten zien aan de leerlingen het juiste voorbeeld geven en een school waar de leerlingen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

 

De grondslag van de school houdt in dat de missie en visie van de identiteit voortvloeien uit de levensbeschouwing vanuit de Islam. De bronnen van de Islam zijn voor ons:

De Koran, de Openbaring van Allah.

 

De Hadieth, de overlevering van de uitspraken en gewoonten van Profeet Mohammed, vrede en zegeningen met hem.

 

Interpretaties van de Koran en Hadies door schriftgeleerden van de Ahle Soennat wa Djama’a.

De kenmerken zijn in het algemeen:

“IQRA”(=lees/leer) behelst de Goddelijke opdracht om te leren. Verder daagt de Koran de mens uit om de schepping te onderzoeken en gebiedt er goed gebruik van te maken.

 

“Zoek kennis … al moet je naar China” is de Hadies van de Profeet, vrede en zegeningen met hem, waarin de mens wordt aangespoord alles in het werk te stellen om te leren. Leren wordt in deze Hadies een actief proces genoemd, men moet kennis zoeken door te onderzoeken, te vergelijken, enzovoort: het principe van leren leren ofwel zelfstandig leren is voorgeschreven.

 

“Leer vanaf je moeders schoot …. tot het graf ” is de volgende Hadies met de opdracht om te blijven leren. In hedendaagse termen noemt men dit concept: permanent leren.

 

“Fitrah”. Elk kind is een uniek individu dat de fitrah, de natuurlijke aanleg voor het goede, draagt:

het kind is onschuldig en niet belast met erfzonde

het kind is actief bezig met de wereld om zich heen te verkennen en wordt bewust van zichzelf

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl