Belangrijke adressen

Administratie Al-Qoeba

Terwestenstraat 105

2525 CG Den Haag

Tel: 070-3887915

info@alqoeba.nl

 

Voorschool Al-Qoebaschool

Den Haag

Tel: 070-3887915

Contactpersonen: Mw. Raila Changur en mevr. Maria Bakalai

info@alqoeba.nl

 

Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA

Hoogoord 257

1102 CN Amsterdam

Te. 020-6960948

Iqra.educ@gmail.com

 

Onderwijs zieke leerlingen

Mw. Drs. M.M.F. Krijger

Tel: 070 - 39045360

Mobiel : 06 - 5444850

 

Centrum Jeugd en Gezin (C.J.G)

Jeugdarts: Rob Liem

Paviljoensgracht 1

2512 BL Den Haag.

Tel: 070 7529600

centrum@cjgdenhaag.nl

 

Jeugdtandzorg

Calandstraat 1

2521 AD Den Haag

Tel: 070-305 12 00

 

Schoolmaatschappelijk werk

Serap Kilic

Via school te bereiken: (070) 3887915

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (H.C.O.)

Zandvoortselaan 146

2505 AM Den Haag

tel:070 – 4482828

 

Inspectie van het Onderwijs

Primair Onderwijs; internetadres:

http://www.onderwijsinspectie.nl/

 

Klachtencommissie Islamitische basisscholen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

 

Vertrouwensinspecteur

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

tel. 0900 - 1113111

 

SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Binckhortslaan 145

2516 BA Den Haag

070-3156349

 

Leerplichtambtenaar

Leerplicht Gemeente Den Haag

Dhr. R. Chotoe

Postbus 12652

2500 DP Den Haag

tel: 06-10176305

roepesh.chotoe@denhaag.nl

 

GGD

Thorbeckelaan 63

Postbus 12652

2565 BZ Den Haag

Tel: 070-3532000

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl