Belangrijke adressen

Belangrijke adressen

 

Administratie IBS Al-Qoeba

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 88 79 15

info@alqoeba.nl

www.alqoeba.nl

 

Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra

Hoogoord 257

1102 CN Amsterdam

020 – 6 96 09 48

iqra.educ@gmail.com

 

Rania’s Kinderopvang

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 59 60 96

info@raniaskinderopvang.nl

http://www.raniaskinderopvang.nl

 

Voorschool Al-Qoeba (Stichting Jeugdwerk)

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

06 – 41 70 58 81

 

Logopediepraktijk Schilderwijk

Marlou van der Meer

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070 – 3 46 02 54

www.logopedie-denhaag.nl

 

Schoolmaatschappelijk werk

Sezen Durmus

2525 GG Den Haag

06 – 28 24 72 96

s.durmus@smw-basisschool.nl

www.smw-basisschool.nl

 

Inspectie van het Onderwijs

Primair Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Jeugdarts: Kishan Marhe

Paviljoensgracht 1

2512 BL Den Haag

070 – 7 52 96 00

centrum@cjgdenhaag.nl

 

Jeugdtandzorg

Calandstraat 1

2521 AD Den Haag

070 – 3 05 12 00

 

Haags Centrum voor Onderwijsadvies (H.C.O.)

Zandvoortselaan 146

2505 AM Den Haag

070 – 4 48 28 28

 

Klachtencommissie Islamitische basisscholen

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl

 

Vertrouwensinspecteur

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

0900 – 111 3 111

 

SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Binckhortslaan 145

2516 BA Den Haag

070 – 3 15 63 49

 

Leerplicht Gemeente Den Haag

Dhr. R. Chotoe (leerplichtambtenaar)

Postbus 12652

2500 DP Den Haag

06 – 10 17 63 05

roepesh.chotoe@denhaag.nl

 

GGD

Thorbeckelaan 63

Postbus 12652

2565 BZ Den Haag

070 – 3 53 20 00

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl