Activiteiten

Schoolreis

Aan het eind van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. De kosten voor het schoolreisje bedragen (onder voorbehoud) € 25. Schoolreis is een verplicht onderdeel van het schoolprogramma.

 

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Op de jaaragenda staat wanneer dit zal plaatsvinden. Het fotograferen geschiedt geheel vrijblijvend, er is dus geen enkele koopverplichting.

De school krijgt van de fotograaf van elk kind een pasfoto, die we gebruiken voor het dossier van de leerlingen.

 

Koningsspelen

De Koningsspelen is een jaarlijks terugkerend sport/spelletjes evenement. De Koningsspelen heeft als doelstelling de kinderen (en de ouders) er bewust van te maken dat gezond ontbijten en regelmatig bewegen voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen.

 

Bibliotheekbezoeken

Alle groepen nemen deel aan lessen die vanuit de openbare bibliotheek worden georganiseerd. Ook vindt er regelmatig bibliotheekbezoek plaats om leesboeken te ruilen.

 

Sportdag

Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd.

De onderbouwgroepen doen een spelletjescircuit en de bovenbouwgroepen doen een sport- en spelcircuit. Behalve teamleden kunnen ook ouders/verzorgers meehelpen bij de activiteiten. Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

 

Milieukisten en kunstkisten

Leerkrachten hebben de beschikking over leskisten voor milieu- en kunsteducatie. Voorbeelden hiervan zijn: een herfstwandeling, een bezoek aan een kinderboerderij of een leskist kaas maken. De lessen en activiteiten horen bij het vak wereldoriëntatie.

 

Museumlessen

Onder de noemer Cultuurmenu gaan leerlingen uit alle groepen één keer per jaar naar een museum in Den Haag. Ze worden hier door middel van een lesbrief in de klas op voorbereid en ze krijgen ter plekke een les aangeboden door een vakleerkracht.

 

Kunstenplan

Alle groepen zullen één keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken. Theaterbezoeken vallen onder kunstzinnige oriëntatie. Middels een lesbrief worden de leerlingen op de theatervoorstelling voorbereid.

 

Verlengde schooldag

Met subsidie van de gemeente zullen er dit jaar weer allerlei activiteiten aangeboden worden na schooltijd. Kinderen kunnen zich voor deze activiteiten inschrijven en krijgen hiervoor een formulier mee naar huis. Als een kind zich inschrijft, betekent dat deelname aan de hele serie lessen en het zelf regelen van vervoer naar huis, daar het leerlingenvervoer alleen direct uit school geregeld kan worden.

 

De activiteiten die dit jaar aangeboden worden zijn o.a.: panna, turnen, techniek, schilderen, djembé en textiele werkvormen. Let op de nieuwsbrief waarin deze activiteiten zullen worden aangekondigd.

Afscheid groep 8

Bij het afscheid nemen van leerlingen van groep 8 is de hele school betrokken. De leerlingen van groep 8 zullen een presentatie instuderen en deze overdag voor de leerlingen van school en ‘s avonds voor hun ouders en familieleden uitvoeren. De leerkracht van groep 8 en de ouderraad verzorgen deze afscheidsavond.

 

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl