Home

Welkom, assalamoe alaikoem,


Hier vindt u de nodige informatie over onze school. 


De website geeft informatie over onze schoolgegevens, het beleid dat wij nastreven, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en actualiteiten binnen de school. Ook vindt u er nuttige informatie over de dagelijkse gang van zaken op school.


De website is er voor ouders die bezig zijn met het kiezen van een school voor hun kind én voor ouders die bij ons al één of meerdere kinderen op school hebben.


Heeft u naar aanleiding van de website nog vragen of bent u benieuwd geworden naar onze school en wilt u een kijkje komen nemen? Kom dan gerust een keer langs. U bent van harte welkom! We wensen u veel plezier bij het bekijken van de website.


Het team van Al-Qoeba