Vrije dagen

Vrije dagen en geplande activiteiten

Het nieuwe schooljaar start maandag 2 september 2019 inshaAllah.

Vakanties en vrije dagen


Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag

Di. 17-09-‘19


Herfstvakantie

Ma.14-10-'19

Vr. 25-10-'19

Wintervakantie

Ma. 23-12-`19

Vr. 03-01-‘20

Voorjaarsvakantie

Ma. 24-02-‘20

Vr. 28-02-‘20

Goede vrijdag

Vr. 10-04-‘20

2e Paasdag

Ma. 13-04-‘20

Meivakantie 

Ma. 27-04-’20

Vr. 08-05-‘20

Ramadan vakantie

Do. 21-05-‘20

Wo. 27-05-‘20

2e Pinksterdag

Ma. 01-06-‘20


Zomervakantie

Ma. 20-07-‘20

Vr. 28-08-'20

De onderbouwgroepen hoeven per schooljaar minder lesgevende uren te volgen. Daarom heeft de onderbouw zes extra vrije dagen. De leerkrachten gebruiken deze dagen om de KIJK! Registratie in te vullen voor de leerlingen.
Wo. 29-01-‘20

Do. 30-01-‘20

Vr. 31-01-‘20

Wo. 24-06-‘20

Do. 25-06-‘20

Studiedagen

Onderwijsprofessionals werken constant aan het vergroten van kennis en vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling. Er worden studiedagen gepland om daar als team aan te werken. Er worden 4 tot 6 studiedagen per schooljaar georganiseerd. De kinderen zijn dan vrij. Voordat het nieuwe schooljaar start, zijn de studiedagen bekend, zodat u hiermee rekening kunt houden. 


De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 

Wo. 18-09-‘19

Ma. 28-10-‘19

Ma. 02-03-‘20

Di. 14-04-‘20

Di. 02-06-‘20Ieder schooljaar hebben we activiteiten op school. We proberen deze zo goed mogelijk te plannen en tijdig te communiceren zodat ouders hiervan weten, mee kunnen helpen bij de organisatie en bij bepaalde activiteiten ook er bij kunnen zijn. We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt weleens voor dat data worden gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

Activiteit

Schooldag

Ied ul Adha viering

06-09-2019

Informatiebijeenkomst

19-09-2019

Kinderboekenweek

02-10-2019 t/m 13-10-2018

Tafeltjesmiddag 1

23-09-2019 t/m 03-10-2019

Nationaal schoolontbijt

08-11-2019

Milaad un nabie

15-11-2018

Nationale voorleesdagen

22-01-2020 t/m 01-02-2020

Tafeltjesmiddag 2

09-03-2020 t/m 19-03-2020

Kangoeroewedstrijd 

19-03-2020

Miraadj un Nabie

27-03-2020

Schoolfotograaf

20-04-2020

1e ontruimingsoefening

05-11-2019

Cito eindtoets groep 8

15-04-2020 t/m 16-04-2020

Verwelkomen ramadan

24-04-2020

Koningsspelen

17-04-2020

Moskeebezoek groepen 1-6

Nog inplannen

Iftar groepen 7 en 8

15-05-2020

Ied ul fitr viering

29-05-2020

Bazaar

Nog inplannen

Sportdag onderbouw

Nog inplannen

Sportdag bovenbouw

07-10-2019

Schoolreisje

01-07-2020

Afscheidsavond groep 8

10-07-2020

Activiteitenweek groep 8

13-07-2020 t/m 17-07-2020

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl