Vrije dagen

Vrije dagen

Vakanties en vrije dagen


Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag

Di. 17-09-‘19


Herfstvakantie

Ma.14-10-'19

Vr. 25-10-'19

Wintervakantie

Ma. 23-12-`19

Vr. 03-01-‘20

Voorjaarsvakantie

Ma. 24-02-‘20

Vr. 28-02-‘20

Goede vrijdag

Vr. 10-04-‘20

2e Paasdag

Ma. 13-04-‘20

Meivakantie 

Ma. 27-04-’20

Vr. 08-05-‘20

Ramadan vakantie

Do. 21-05-‘20

Wo. 27-05-‘20

2e Pinksterdag

Ma. 01-06-‘20


Zomervakantie

Ma. 20-07-‘20

Vr. 28-08-'20

De onderbouwgroepen hoeven per schooljaar minder lesgevende uren te volgen. Daarom heeft de onderbouw zes extra vrije dagen. De leerkrachten gebruiken deze dagen om de KIJK! Registratie in te vullen voor de leerlingen.
Wo. 29-01-‘20

Do. 30-01-‘20

Vr. 31-01-‘20

Wo. 24-06-‘20

Do. 25-06-‘20

Studiedagen

Onderwijsprofessionals werken constant aan het vergroten van kennis en vaardigheden in het kader van schoolontwikkeling. Er worden studiedagen gepland om daar als team aan te werken. Er worden 4 tot 6 studiedagen per schooljaar georganiseerd. De kinderen zijn dan vrij. Voordat het nieuwe schooljaar start, zijn de studiedagen bekend, zodat u hiermee rekening kunt houden. 


De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 

Wo. 18-09-‘19

Ma. 28-10-‘19

Ma. 02-03-‘20

Di. 14-04-‘20

Di. 02-06-‘20

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl