Methoden

Gebrukte methoden en programma's


In onderstaand overzicht is te zien welke methoden en programma’s worden gebruikt bij de diverse vak- en ontwikkelingsgebieden op de Al-Qoeba.Vak

Methode

Voorschool

Groep1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Taal

Piramide

X

X

X
Taal in Beeld

X

X

X

X

X


Gynzy


X

X

X

X

X

X

X

X


Bouw!X

X

X

X
Technisch lezen

Velig leren lezen KIM
XStation Zuid

X

X

X

X

X

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

X

X

X

X

X

Spelling

Spelling in Beeld

X

X

X

X

X

Woordenschat

Woord in Beeld

X

X

X

X

X


Woordmuur in de klas
X

X

X

X

X

X


Piramide

X

X

XSchrijven

Pennenstreken
X

X

X

X

X

X


Piramide

X

X

XRekenen

Getal en Ruimte
X

X

X

X

X

X


Piramide

X

X

XWereld-oriëntatie

De Zaken
X

X

X

X

X

X

Verkeer

Let's Go
X

X

X

X

X

X


Piramide

X

X

XLichamelijke opvoeding

Bewegings-onderwijs
X

X

X

X

X

X


Bewegings-onderwijs in het speellokaal

X

X

XEngels

Stepping StonesX

X

X

Islamitisch Godsdienst-onderwijs

Worden wie je bent

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sociale ontwikkeling

Kanjertraining


X

X

X

X

X

X

X

X

Sociale veiligheid

KanVas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studie-vaardigheden

Blits

X

X

X

X

X