Praktische zaken

Praktische zaken


Schooltijden

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 hebben school van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur (wintertijd= 11:45 uur). De dagopening start om 8:25 uur, leerlingen worden geacht op dit tijdstip aanwezig te zijn.


Busvervoer

Busvervoer wordt niet door de school aangeboden. Ouders kunnen zelf busvervoer regelen via een erkend taxibedrijf. De school kan u in contact brengen met een bedrijf dat het busvervoer kan verzorgen.


Leerlingen afzetten en ophalen

Leerlingen kunnen 5 minuten voor schooltijd op school worden afgezet en dienen meteen na schooltijd weer opgehaald te worden. Vanaf het moment dat uw kind in de ochtend voorbij de hekken is, is er toezicht op school. De verantwoordelijkheid voor de leerlingen stopt op het moment dat de school uit is en de leerlingen naar het schoolplein worden begeleid.

 

Schoolhek open    : Maandag t/m vrijdag              : 08:15 uur.

Schoolhek dicht    : Maandag t/m donderdag        : 15:05 uur

                                 Vrijdag                                   : 12:05 uur (wintertijd= 11:50 uur)Overblijf

De Al-Qoeba heeft een continuerooster. Dat houdt in dat leerlingen op school blijven en tussen de middag niet thuis eten. De leerlingen hebben tussen de middag een uur middagpauze. Ze spelen een half uur buiten en ze eten daarvoor of daarna in de groep.


Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door Rania’s Kinderopvang. Zij zijn gevestigd in het schoolgebouw. Rania’s Kinderopvang is een islamitische kinderopvang en hanteert hetzelfde beleid en dezelfde regels als die we op school hanteren. U kunt uw kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar info@raniaskinderopvang.nl