Praktische zaken

Praktische zaken


Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde:

  • ma t/m do: 08.30 tot 15.00 uur
  • vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur


De dagopening start om 8.25 uur, leerlingen worden geacht op dit tijdstip aanwezig te zijn.


Leerlingen afzetten en ophalen

Leerlingen kunnen 5 minuten voor schooltijd op school worden afgezet en dienen meteen na schooltijd weer opgehaald te worden. Vanaf het moment dat uw kind in de ochtend voorbij de hekken is, is er toezicht op school. De verantwoordelijkheid voor de leerlingen stopt op het moment dat de school uit is en de leerlingen naar het schoolplein worden begeleid.

 

Schoolhek open    : Maandag t/m vrijdag              : 08:15 uur.

Schoolhek dicht    : Maandag t/m donderdag        : 15:05 uur

                                 Vrijdag                                   : 12:05 uurTussenschoolse opvang

De leerlingen hebben van maandag tot en met donderdag van 12 tot 13 uur pauze. Er worden dan activiteiten met ze gedaan en ze hebben dan de tijd en ruimte om wat te eten en te drinken. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door Brood & Spelen. Hier zijn voor ouders geen extra kosten aan verbonden.


Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door IKC Al-Medina. Zij zijn gevestigd in het schoolgebouw. IKC Al-Medina is een islamitische kinderopvang en hanteert hetzelfde beleid en dezelfde regels als die we op school hanteren. U kunt uw kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar info@ikcalmedina.nl