Praktische zaken

Praktische zaken


Schooltijden

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 hebben school van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur (wintertijd= 11:45 uur). De dagopening start om 8:25 uur, leerlingen worden geacht op dit tijdstip aanwezig te zijn.


Busvervoer

Een aparte stichting verzorgt het vervoer van leerlingen van en naar de Al-Qoebaschool en heeft geen winstoogmerk. De kosten voor het busvervoer bedragen 45 euro per maand per leerling.


Om uw kind in te schrijven voor busvervoer dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en bij de administratie op school in te leveren. Voor de definitieve plaatsing wordt u persoonlijk benaderd op het door u opgegeven telefoonnummer. Plaatsing is afhankelijk van de plaats waar het kind/de kinderen moeten worden gehaald en gebracht en de beschikbaarheid van plaatsen in de schoolbussen.


Zelf halen en brengen van de kinderen

Kinderen die niet deelnemen aan het busvervoer kunnen 5 minuten voor schooltijd op school gebracht worden en dienen meteen na school weer opgehaald te worden.

 

Schoolhek open:

Maandag t/m vrijdag: 08:15 uur.

 

Schoolhek dicht: 

Maandag t/m donderdag: 15:15 uur

Vrijdag: 12:15 uur (wintertijd= 12:00 uur)


Overblijf

De Al-Qoeba heeft een continuerooster. Dat houdt in dat leerlingen op school blijven en tussen de middag niet thuis eten. De leerlingen hebben tussen de middag een uur middagpauze. Ze spelen een half uur buiten en ze eten daarvoor of daarna in de groep.


Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door Rania’s Kinderopvang. Zij zijn gevestigd in het schoolgebouw. Rania’s Kinderopvang is een islamitische kinderopvang en hanteert hetzelfde beleid en dezelfde regels als die we op school hanteren. U kunt uw kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar info@raniaskinderopvang.nl


Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-3 88 79 15

info@alqoeba.nl