Identiteit

Identiteit van de school


De Al-Qoeba is een islamitische basisschool. De islam is onze inspiratiebron en onze leidraad in het leven. Islam brengt ons bijeen. Iedereen die onze grondslag respecteert is welkom op onze school. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders en personeel.


De islam leert ons om een beter mens te zijn in de samenleving waarin we leven. Islam moedigt mensen aan om elkaar te helpen, elkaar lief te hebben en in harmonie met elkaar samen te leven. Ook stimuleert de islam om kennis op te doen en elkaar te helpen. Moslims in Nederland worden dus vanuit de islam gestimuleerd en aangemoedigd om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

De islam en de westerse samenleving gaan heel goed samen en kunnen elkaar juist versterken. De islam biedt moslims de mogelijkheid om invulling te geven aan hun geloof waarbij een moslim zich dient te houden aan de wetten en regels die gelden in de samenleving waar zij leven, dus dat sluit naadloos op elkaar aan.


De grootste groep moslims op de wereld en ook in Nederland is de ahle sunnat wal jamaat (soennieten). De leer van de ahle sunnat wal jamaat is voor ons de basis. Er zijn binnen deze stroming meerdere substromingen en over diverse zaken is er een meningsverschil tussen geleerden. We willen onze kinderen hier niet mee ‘lastigvallen’. Wij zijn een basisschool en moeten ons richten op de zaken die ons verenigen.

 • Wij richten ons daarom alleen op de basis.
 • En over zaken waar er een meningsverschil is, kiezen wij ervoor om de kinderen (en ouders) vrij te laten in hun keuze.


Binnen de ahle sunnat wal jamaat zijn er (nog) vier rechtsscholen.  De rechtsscholen kunnen op verschillende manieren de islamitische regels interpreteren. Er zijn daardoor verschillen ontstaan. Wij accepteren al de vier rechtsscholen en koesteren de verschillen die hierin zijn.

Wij laten dus de kinderen (en ouders) vrij in hun keuze zolang:

 1. dit niet in strijd is met de wetten en regels die in Nederland gelden.
 2. dit niet in strijd is met de algemeen geldende regels binnen de islam waar geen meningsverschil over is.
 3. dit niet ten koste gaat van de ontwikkeling van de kinderen en van de school.
 4. ze daarmee anderen vrij laten in hun keuze, niets opleggen of anderen ermee ‘lastigvallen’.
 5. de keuze uitvoerbaar is met de beschikbare (financiële, personele en organisatorische) middelen.


De islam staat centraal in onze identiteit. Dit komt onder andere op de volgende manieren tot uiting op onze school:

 • Elke ochtend starten we op het plein met de dagopening. Twee kinderen dragen een stukje uit de heilige Qur’an voor en één leerling leidt de gezamenlijke smeekbede. Elke vrijdag zingen de kinderen van de onderbouw gezamenlijk het djoem’a-lied.
 • Alle kinderen hebben vrijdagmiddag vrij. Woensdag hebben alle kinderen gewoon de hele dag school.
 • Vanaf groep 5 gymmen de  jongens en de meisjes gescheiden. De meisjes mogen ook tijdens gym hun lichaam bedekken. In verband met de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de meisjes die een hoofddoek willen dragen  een “sporthoofddoek” dragen tijdens de gymlessen.
 • Na de gymlessen douchen de kinderen niet. Ze mogen de woedzoe (kleine wassing) verrichten.  Vanaf halverwege groep 5 verrichten de kinderen gezamenlijk het dzohr-gebed. In groep 5 doen de kinderen dat 2x per week. Vanaf groep 6 verrichten de kinderen elke dag (maandag tot en met donderdag) gezamenlijk het gebed.
 • Al het eten en drinken op school moet halal zijn. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor personeelsleden en ouders. 
 • Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 een activiteitenweek. Zij gaan niet op kamp. De kinderen slapen dan elke dag thuis.
 • Er is aandacht voor verschillende religieuze thema’s. De werkjes worden regelmatig in de school opgehangen.
 • De christelijke feesten, zoals Kerstmis, Pasen en Sinterklaas worden niet gevierd op school. Wel wordt er aan de kinderen uitgelegd wat deze feesten inhouden. We leven in Nederland en moeten wel op de hoogte zijn van de feesten en gewoontes in Nederland.

Godsdienstlessen


Eén keer per week krijgen de kinderen godsdienstles van een vakleerkracht. De voorschool krijgt 15 minuten per week godsdienstles, de groepen 1 en 2 krijgen 20 minuten per week godsdienstles, de groepen 3, 4 en 5 krijgen 30 minuten per week godsdienstles en de groepen 6, 7 en 8 krijgen 45 minuten per week godsdienstles. De lessen zijn net als andere lessen allemaal in het Nederlands.


Alle kinderen krijgen op hun niveau de volgende onderwerpen aangeboden:

 • Verhalen over de Profeet Mohammed vrede zij met hem en andere profeten.
 • Uitleg over de manier van het verrichten van de kleine wassing, het gebed, het vasten, de armenbelasting en het verrichten van de bedevaart. Daarbij wordt er uitgelegd dat er verschillen zijn binnen de moslimgemeenschap en dat we die verschillen respecteren en koesteren.
 • Het leren van korte surah’s (hoofdstukken) uit de heilige Qur’an. De kinderen krijgen een stickerkaart. Iedere keer als ze een surah uit het hoofd kennen, krijgen ze een sticker op hun stickerkaart. Zo worden ze gestimuleerd om surah’s van de heilige Qur’an uit het hoofd te leren.
 • Aandacht voor goede manieren en gewoonten. Hoe moeten we omgaan met onze ouders en familie, met onze medemensen, met de dieren en met het milieu. De islam leert ons om goed voor elkaar te zorgen.


Religieuze activiteiten


Op de Al-Qoeba besteden we aandacht aan onze religie, de islam. We vinden het belangrijk dat onze kinderen worden opgevoed vanuit de islamitische identiteit. Islam is onderdeel van ons leven. We besteden daarom aandacht aan de volgende religieuze activiteiten:

 • Ied-ul-adhaviering (Offerfeest). Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het gehoorzamen van Allah, het dankbaar zijn en het delen met anderen.
 • Sirat un Nabie (biografie van de profeet, vrede zij met hem). Hierin wordt onder andere  aandacht besteed aan zijn geboorte, zijn prachtige karakter, zijn omgang met andere mensen, zijn vergevingsgezindheid en zijn liefde voor de medemens.
 • Het gebed. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan reinheid, de manier van bidden, de waarde van het gebed, de verschillen die er zijn, de isra wal miraj (hemelreis) en de kracht van het gebed.
 • Ramadan. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het vasten, het reinigen van het lichaam, het tonen van medeleven naar andere mensen toe en het tegengaan van verspilling.
 • Ied-ul-fitrviering (Suikerfeest). Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het aansterken van familiebanden, de relatie met de buren en het delen met elkaar.


De vakleerkrachten besteden aandacht aan deze onderwerpen, maar ook buiten de godsdienstlessen zijn de kinderen met deze onderwerpen bezig, zoals bij het maken van knutselwerkjes, het versieren van de school of het uitvoeren van optredens in de gymzaal in bijzijn van de ouders.


Deelname aan onze religieuze activiteiten is voor alle leerlingen verplicht.


Kledingvoorschriften


Het personeel is verplicht om aan de kledingvoorschriften van school te houden. Het lichaam moet bedekt zijn en de kleding mag niet zo strak worden gedragen dat de lichaamsvormen zichtbaar zijn. De vrouwelijke personeelsleden dragen een hoofddoek. We doen dit omdat we vinden dat het personeel een voorbeeldfunctie heeft naar de leerlingen. De kinderen worden gestimuleerd om gepaste kleding te dragen. Vanaf groep 5 bidden ze immers op school. Bij het bidden moet men gepaste kleding dragen.


Traktatie op school


Kinderen mogen als ze jarig zijn of bij een andere feestelijke gebeurtenis trakteren op school. Een kind kijkt er naar uit om de klassen rond te gaan. We houden er echter wel rekening mee dat sommige kinderen en/of ouders niet willen dat de verjaardag van het kind gevierd wordt. Het kind mag dan op een ander moment de klassen rond gaan.

 

Traktatie dient net als al het andere eten op school halal te zijn. Dus let u er als ouder op dat u alleen halal eten en drinken meestuurt met uw kind.

 

Veel snoep bevat haram ingrediënten of toevoegingen. Denk hierbij aan kauwgom, snoepjes met gelatine en zelfs veel soorten chocolade. Gelatine is een verdikkingsmiddel dat wordt gewonnen uit de beenderen en huiden van varkens en koeien. Ook bepaalde E-nummers zijn niet halal (441, 471, 472 en 485) omdat deze bestanddelen van onreine dieren kunnen bevatten. Voor veel Nederlandse moslims is het dus lastig om halal snoep uit te zoeken in de supermarkt.

 

Tegenwoordig zijn er merken die speciaal halal snoep maken. Hierdoor hoeven Nederlandse moslims niet meer ieder product te checken op de ingrediënten, maar kunnen ze er vanuit gaan dat alle gebruikte bestanddelen halal zijn. Zo bevat het snoep bijvoorbeeld plantaardige gelatine. Voedsel dat dit gelatine bevat kan genuttigd worden. Er is een ruime keuze in halal snoep, van zuurstokjes en zure matten tot halal kauwgom. Ook is er snoep dat glutenvrij, vegetarisch of veganistisch is. Hiervan weet je direct dat het ook gelatinevrij is, want ook vegetariërs eten geen gelatine.